Franchising

19.11.2018       703      


Franchising

Franchise

Franchise; Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre , şart ve sınırlamalar dâhilinde , imtiyaz hakkını ,ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa vermesi ve bu imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkiler bütünüdür.

Franchise, iki taraf arasında meydana getirilen sözleşmeye dayalı bir ilişkidir.

Bu çerçevede Ortadoğulular Dergisi Yayıncılık Ltd. Şti. kendi adına T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen ’’ ORTADOĞULULAR‘’ Markasını,  Dil Kursu işkolunda franchise, yoluyla kullandırarak işbirliği yapmaktadır.

Ortadoğulular Dil Kurslarının bu konudaki yaklaşımı şöyledir:

Sağlıklı ve hızlı zincirleşmek
Karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki tesis etmek
Kalıcı ve sağlam bir yapılanmayı sağlamak
Rekabetçi ve dinamik bir anlayışı hayata geçirmek

Franchise Avantajları

Marka gücünü ilgili Semt sınırları içerisinde kullanacak,

Ortadoğulular yayınları kaynak kitaplarını öğrencilerine verecek ,

Google Seo Adwords, Facebook reklamları marka bilinirliği ve kurumsallığı avantajlarını yaşayacak,

Bilgi Paylaşımı ve Danışmanlık hizmeti ve Seminer hizmetleri alacaktır

Franchising ilişkimizin olduğu kurumlara sunduğumuz hizmetler

 • Milli Eğitim Bakanlığı ile kurumunuzun , yeni açılış gibi prosedür işlerinde danışmanlık ve yönlendirme , meb standartlar yönergesine uygunluk yönünden, kurs açılışı ile ilgili evraklarınızın takibi ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz
 • Ortadoğulular anlaşmalı mimarlık firması tarafından hazırlanan tip proje ile okullarımızın tek tip eğitim mekanlarına kavuşmasını sağlayacağız.
 • Güçlü yayın desteği 
 • Ulusal reklam ve marka değeri ile Ortadoğulular markasını bulunduğunuz  lokasyonda temsil etme avantajı
 • Kurs Programım otomasyon programını çok uygun fiyatlı kullanım imkanı ile Web Tabanlı Kurs Otomasyon Sistemi
 • Kurumsal Çözümler için ortak satın alım sözleşmeleri (Google Reklamları Facebook SEQ Adwars Reklam Ajansı Hizmetleri Site önetim Hizmetleri, Sms ,Eğitim metaryallari) tüm ihtiyaçlarınız için anlaşmalarımızı genel merkezden yapıyoruz.
 • Yıllık Akademik Çalışma takvimi
 • Yıllık Rehberlik çalışma Takvimi
 • Yıllık Sosyal Etkinlikler Takvimi
 • Yıllık Deneme Uygulama Takvimi
 • Ders Programı desteği
 • Kayıt kampanyası ve bursluluk organizasyonları
 • Mutad Teftiş, denetim ve anket hizmetleri
 • Yıllık ders planları ve müfredat çalışmaları tutanak ve kararlar
 • İlk açılışta gönderilen Lansman Paketi ücretsiz
 • Hukuki danışmanlık hizmeti ücretsiz
 • Mali Danışmanlık hizmeti ücretsiz
 • Hizmetiçi eğitim desteği ücretsiz
 • Eğitim Danışmanlığı hizmetiçi eğitim desteği ücretsiz
 • Kurumsal İletişim ve tanıtım Birimi Hizmetleri hizmetiçi eğitimleri
 • İnsan kaynakları hizmeti Şubelerinizin ihtiyacı olan personelin alınması değerlendirmesi ile ilgili işe alım ilanı desteği
 • Tabela ve reklam çalışmalarında genel merkez anlaşmalı çalışma desteği
 • Rehberlik yayınları öğrenci sayınız kadar ücretsiz

Neler İstiyoruz?

Kaliteli bir eğitimin sürdürülmesi
Marka kalitesinin doğru temsil edilmesi
Ortadoğulular  kurumsal yapısına ve standartlar yönergesine bağlı kalınması

Şartlarımız

İşletmecilik
Ortakların eğitim kurumları ile ilgili tecrübesi
Sağlam ortaklık yapısı
Kurucunun eğitim deneyimi

Birlikte çalışma ve ortak marka inancına sahip

Bina durumu

     Okullarımızın binaları şehrin uygun yerinde Kursa uygun, fonksiyonel ve estetik müstakil binalarda olmalı. Binamız en az 100 öğrenci kapasiteli 500 metrekareden fazla kapalı alana sahip olmalıdır.

     İlgili binalarda Başkanlığımıza bağlı mimarlık ve inşaat birimimiz tek tipleştirme ve inşaat dönüşümü için gerekli danışmanlık hizmetini sunacak kayıt kabul sekreterya binada kullanılacak hakim renk uyumu içeride kullanılacak görsel tasarım unsurları ilgili başvuru sahibine maliyetiyle birlikte sunulabilmekte ya da sadece danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Binalarımızdaki bölümler en az

 

 • En az 6 Adet Derslik:26 - 32 m2 arası(Bilgisayar,Projeksiyon bulunur)
 • 1 Adet Speaking Sınıfı
 • 1 Adet Etkinlik Sınıfı 
 • 1 Adet  Kantin:20 m2
 • 1 Adet Öğretmenler Odası:20 m2
 • 1 Adet Müdür Odası:10-20 m2
 • Kayıt Kabul 
 • Öğrenci İşleri Bürosu

 

Maddi Şartlarımız

 

     İsim hakkı alacak şubeye İsim hakkı 1 sene için verilir.İsim kullandırma bedeli alınır.

     Şubelerin kayıt fiyatları bölgelere göre şube ile görüşülerek belirlenir. Şube bu fiyatlara uymak zorundadır.

İsim verme süreci


     Franchise Başvuru formu ile resmi müracaat alınacaktır.
     Genel merkezimiz yer incelemesi yapacaktır.
     İsim talep eden kişi/kişiler Ortadoğulular Eğitim Kurumları Genel  Merkezinde görüşmek için davet edilir.

     Lisans sözleşme imzalanması işlemleri tamamlanır.

     Kurumun şifreleri verilir.

     Lansman paketi ve açılış işlemleri planlanır.

Okulun İşletmesi ve Öğrenci kaydını artırma çalışmaları

Bu görev kapsamında Genel Merkezimiz şube ile ortak çalışarak pazarı takip ederek rakiplerin durumunu kontrol eder ve okulumuza öğrenci bulma konusunda stratejiler geliştirir.

Kayıt Sürekliliği ve Öğrenci Memnuniyeti Sağlamaya çalışır

Kamu kurumları ve büyük ticari işletmeleri ziyaret planlamaları ve protokol anlaşmaları yapmaya destek olur.

Google Web Sosyal Medya çalışmaları

Eğitim danışmanlığı ve Çağrı merkezi çalışmaları 

Devlet ve resmi kurum ziyaretleri

Okullar arası Koordinasyon,Teftiş ve Denetim

Ankara ve şube arasındaki koordinasyon,  destek birim uzmanları, koordinatörlerin işbirliği doğrultusunda Şubelerle İletişim ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülür.  Uygulama birliği, programların oluşturulması, kitapların belirlenmesi sürecinden başlayarak tüm yıl boyunca ilgili kişilerin bir araya gelmesi, okul ziyaretleri, iyi uygulamaların paylaşımı yapılır.

Ankara'da oluşturulan "Şubelerle İletişim ve Koordinasyon" biriminde bir başkan ve  eğitim uzmanları görev yapmaktadır.Bu birime bağlı Eğitim danışmanlığı,Arge,Yayın,Kariyer danışmanlığı ,Reklam Tanıtım,İ.K.Hukuki,Mali Danışmanlık birimleri ,Mimarlık ve İnşaat birimi,Şube Geliştirme Birimi ,Teftiş denetim birimi,Sekreterya birimi;

Başkan kontrolünde yönetim boyutundaki konularda şubelerimize destek verirken, eğitim uzmanları kendi branşları ile koordinasyon teftiş ve denetim birimi Ziyaret sırasında ders  gözlemi ve performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmekte, projeler değerlendirilmekte ve geliştirilmesi istenen alanlar belirlenmektedir. Tüm konular rapor halinde,  ziyaret sonrasında Kurucu Temsilcine ve kurs müdürüne verilmekte, bir sonraki ziyarette ise bu konular gözden geçirilmektedir.Eğitimin tek bir elden yönetildiği bu sistemde konu eksiği kalmadan eş zamanlı bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Tüm okulların insan gücü teminine yönelik çalışmaların yapılması, ilgili okul yöneticileri ve  "İnsan Kaynakları" biriminin sorumluluğundadır. Süreç, CV Bankasına gelen başvuruların değerlendirmesiyle başlamakta, uygun görülen adaylar  mülakata davet edilmekte, mülakatı olumlu bulunan aday öğretmenler, ilgili şubede ders gözlemine alınmaktadırlar.

Ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her öğrenciyi, kendi bireysel gelişimi göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak temel hedefimizdir. Tüm kurslarımızda gerçekleştirilen ortak uygulamalar yıl sonunda düzenlenen "Değerlendirme Sınavları" çerçevesinde gözden geçirilmekte, geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmekte, bir sonraki yıl için yapılan programlarda bu hususlar dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Yapılan Sınavlar sonucu Ölçme değerlendirme birimi tarafından  değerlendirilmekte, derslerin ünite analizleri, belirtke tabloları, sınav analizleri oluşturulmakta, ilgili okullara geri bildirim verilmektedir.

 

ORTADOĞULULAR DİL KURSLARI İlke ve Hedeflerimiz

İlke ve Hedeflerimiz

Ortadoğulular Dil Kursu olarak insanların aklındaki “anlıyoruz ama konuşamıyoruz” tabusunu yıkmak için hem kurumsal hem de bireysel alanda öğrenci...

← Devamını Oku

03124182008

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.


İngilizce Kursu Ankara Kazandıran YDS Kursu Ankara YDS Kursu Ankara İngilizce Kursu Ankara En iyi Çankaya yabancı dil kursu Çankaya özel lise yabancı dil eğitimi Ankara İngilizce kursu Kızılayın en iyi İngilizce kursu Çankaya en iyi yabancı dil kursu Ankarada yabancı dil kursları Kızılayın en iyi İngilizce kursu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara en iyi yabancı dil kursları Kızılayın en iyi ingilizce kursu Ankara İngilizce Kursu Önerisi Ankara İngilizce kursu önerisi Ankaradaki İngilizce kursları Ankara İngilizce kursu Ankara En İyi Çocuk İngilizce Kursu Ankara genel İngilizce YDS Kursu Ankara TOEFL kursu Ankara Çocuk İngilizce kursu Ankara Ankara çocuk İngilizce kursu fiyatları Kızılaydaki en iyi İngilizce kursu Ankara genel İngilizce kursları Ankara YDS hazırlık kursları Ankara yabancı dil kursları Ankaradaki İngilizce kursları Kızılay İngilizce kurs önerisi En başarılı yabancı dil kursları Ankara Ankara en iyi yabancı dil kursları Kızılay en iyi İngilizce kursu Ankara İngilizce kursu Çankaya en başarılı yabancı dil kursları Öveçler özel okullarda yabancı dil eğitimi Öveçlerdeki en kaliteli İngilizce kursları Öveçler yabancı dil kursları İngilizce kursu Kızılay İngilizce nasıl öğrenilir? Kızılay genel İngilizce İngilizce kursu kızılay Kızılay Yabancı Dil Kursu Kızılay İngilizce kursu fiyatları Ankaradaki en iyi yabancı dil kursları Öveçler İngilizce kurs fiyatları Ankaradaki yabancı dil kursları Ankara öveçler İngilizce kursları Ankaradaki İngilizce konuşma kursları Kızılay İngilizce kursu önerisi